Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir.
Me'âric Sûresi 23. Ayet