Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.
Müddessir Sûresi 48. Ayet