Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?!
Vâkı'a Sûresi 63. Ayet