Imam Mâlik'e Yahya Ibnu Saidden ulastigina göre "Hz. Isa yolda bir domuza rastlar. Ona: "Selametle yoldan çekil!" der. Yaninda bulunanlar: "Bunu su domuz için mi söylüyorsun?" diye sorarlar. (O ise domuz kelimesini diliyle telafuz etmekten çekindigini ifade eder ve:) "Ben, dilimin, çirkin
Dilin Afetleri(5889) //